Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam
Địa chỉ Tầng 2. Số 280, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trụ sở chính/Chi nhánh/VP đại diện/Địa điểm kinh doanh
Thứ tự Tên chi nhánh Tình trạng
1 Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam Đang hoạt động
Thông tin người đứng đầu