Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Elken International Việt Nam
Địa chỉ Số 117, đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin Chủ sở hữu cá nhân/Đại diện pháp luật
Thứ tự Thông tin Tình trạng
Thông tin chủ sở hữu pháp nhân
Thứ tự Thông tin Tình trạng
1

ELKEN INTERNATIONAL INC. PTE. LTD.

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 200203734W

Ngày cấp: 03/05/2002 - Ngày sửa đổi bổ sung gần nhất: