Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Oriflame Việt Nam
Địa chỉ số 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin Chủ sở hữu cá nhân/Đại diện pháp luật
Thứ tự Thông tin Tình trạng
1

Munzting Richard Pontus

Ngày sinh: 21/11/1967

CMND/ Hộ chiếu/ MSDN: 92434383 - Ngày cấp: 17/01/2017

Đã thu hồi
2

Chibba Robin Richard Ram

Ngày sinh:

CMND/ Hộ chiếu/ MSDN: 97430258 - Ngày cấp: 17/12/2019

Đang hoạt động
3

Hà Thị Quỳnh Trâm

Ngày sinh:

CMND/ Hộ chiếu/ MSDN: 023018663 - Ngày cấp: 25/07/2009

Đang hoạt động
Thông tin chủ sở hữu pháp nhân
Thứ tự Thông tin Tình trạng
1

Oriflame Cosmetics Global S.A.

GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: .B176162

Ngày cấp: 27/03/2013 - Ngày sửa đổi bổ sung gần nhất:

Đang hoạt động