Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội
Địa chỉ 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20191230 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gia hạn 30/12/2019
2 20190315 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cáp sửa đổi bổ sung lần 07 (cập nhật theo Nghị định 40) 15/03/2019
3 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu năm 2014
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20191230 Quy tắc hoạt động (gia hạn) 30/12/2019
2 20190315 Quy tắc hoạt động sửa đổi bổ sung lần 7 (cập nhật theo Nghị định 40) 15/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20191230 Kế hoạch trả thưởng (gia hạn) 30/12/2019
2 20190315 Kế hoạch trả thưởng sửa đổi bổ sung lần 07 (cập nhật theo Nghị định 40) 15/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20191230 Chương trình đào tạo cơ bản (gia hạn) 30/12/2019
2 20190315 Chương trình đào tạo cơ bản (cập nhật theo Nghị định 40) 15/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20191230 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung gia hạn 30/12/2019
2 20190315 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung lần 07 (cập nhật theo Nghị định 40) 15/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01 tháng 9 năm 2021 01/09/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01tháng 6 năm 2021 01/06/2021
3 20200201 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 01/02/2020 01/02/2020