Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam
Địa chỉ 227 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 20/07/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Kê hoạch trả thưởng 20/07/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa 21/04/2020