Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ Tầng 4, Tòa nhà số 227B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp - sửa đổi bổ sung lần 03 17/05/2021
2 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 2 27/05/2020
3 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 1 12/02/2020
4 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận 18/11/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 2 27/05/2020
2 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 1 12/02/2020
3 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận 18/11/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 2 28/05/2020
2 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 1 12/02/2020
3 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận 18/11/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 2 28/05/2020
2 Hồ sơ sửa đổi bổ sung lần 1 12/02/2020
3 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận 18/11/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận 18/11/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 20/8/2021 12/08/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 28/6/2021 28/06/2021
3 20201022 Danh mục hàng hóa lần 4 20/10/2020
4 Danh mục hàng hóa- sửa đổi, bổ sung lần 3 14/08/2020
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 02/04/2020
6 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận 18/11/2019