Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam
Địa chỉ Lô XN23, Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200909 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sửa đổi lần thứ 02 - sau gia hạn 09/09/2020
2 20191210 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (gia hạn) 10/12/2019
3 20190315 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp lần 10 (cập nhật theo Nghị định 40) 15/03/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200909 Quy tắc hoạt động sửa đổi bổ sung lần 02 - sau gia hạn 09/09/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200909 Kế hoạch trả thưởng sửa đổi, bổ sung lần thứ 02 - sau gia hạn 09/09/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200909 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung lần 02 - sau gia hạn 09/09/2020
2 20191210 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp (gia hạn) 10/12/2019
3 20190315 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung lần 10 (cập nhật Nghị định 40) 15/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210910 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 10/09/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 27 tháng 3 năm 2021 27/03/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 09 tháng 02 năm 2021 09/02/2021
4 20201227 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 27/12/2020
5 20200930 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 30/09/2020
6 20200731 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 31 tháng 7 năm 2020 31/07/2020
7 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2021