Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt
Địa chỉ Số 18, đường số 3, khu dân cư Cityland, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 15/01/2021
2 Hồ sơ cấp GCN 12/02/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210115 Quy tắc hoạt động 15/01/2021
2 Hồ sơ cấp GCN 12/02/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210115 Kế hoạch trả thưởng 15/01/2021
2 Hồ sơ cấp GCN 12/02/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210115 Chương trình đào tạo cơ bản 15/01/2021
2 Hồ sơ cấp GCN 12/02/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210115 Hợp đồng bán hàng đa cấp 15/01/2021
2 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 12/02/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 18/10/2021 12/10/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 10 tháng 11 năm 2020 10/11/2020
3 20200817 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 17/08/2020
4 Danh mục hàng hóa 01/11/2019