Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)
Địa chỉ Tòa nhà Agrex Tower, số 58, đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 07/02/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 07/02/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 07/02/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 07/02/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 07/02/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 23 tháng 11 năm 2020 23/11/2020
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2020- lần 1
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2020- lần 2