Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam
Địa chỉ số 89 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 GCN Đăng ký hoạt động BHĐC - SĐBS lần 01 sau gia hạn 14/10/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 26 tháng 8 năm 2021 26/08/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 10 tháng 8 năm 2020 10/08/2020
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 16/07/2019