Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
Địa chỉ Số 26 đường Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210318 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sửa đổi bổ sung lần 01 sau gia hạn 18/03/2021
2 Giấy chứng nhận BHĐC-Gia hạn lần 1 05/02/2020
3 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210318 Quy tắc hoạt động SĐBS lần thứ 01 sau gia hạn 18/03/2021
2 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210318 Kế hoạch trả thưởng SĐBS lần 01 sau gia hạn 18/03/2021
2 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210318 Chương trình đào tạo cơ bản SĐBS lần 01 sau gia hạn 18/03/2021
2 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210318 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 18/03/2021
2 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20211005 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 05 tháng 10 năm 2021 05/10/2021
2 20210722 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 22 tháng 7 năm 2021 22/07/2021
3 20210402 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 02 tháng 4 năm 2021 02/04/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 16 tháng 3 năm 2021 16/03/2021
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 2 năm 2020 12/02/2020
6 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 7 năm 2019 23/07/2019