Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Homeway Việt Nam
Địa chỉ 2-05 &2-06, tầng 2, Cao ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200925 Giấy chứng nhận gia hạn 25/09/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200925 Quy tắc hoạt động 25/09/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200925 Kế hoạch trả thưởng 25/09/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200925 Chương trình đào tạo cơ bản 25/09/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200925 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 25/09/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi