Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời Việt Nam
Địa chỉ Tầng 2 - Tòa nhà Lam Giang - Số 167-173 Trần Hưng Đạo - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200907 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sửa đổi, bổ sung lần 01 - sau gia hạn 07/09/2020
2 20200605 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gia hạn lần 01 05/06/2020
3 20200315 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung lần 06 15/03/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200907 Quy tắc hoạt động sđbs lần 02 sau gia hạn 07/09/2020
2 20190315 Quy tắc hoạt động sửa đổi bổ sung lần thứ 06 15/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200907 Kế hoạch trả thưởng 07/09/2020
2 20190315 Kế hoạch trả thưởng 15/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200907 Chương trình đào tạo cơ bản, sđbs lần 02 sau Gia hạn 07/09/2020
2 20190315 Chương trình đào tạo cơ bản 15/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200605 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp gia hạn 05/06/2020
2 20190315 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung lần 06 15/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210820 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 20/08/2021
2 20190601 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp sửa đổi bổ sung lần 5 01/06/2019