Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH GCOOP Việt Nam
Địa chỉ B17-17 Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200907 GCN đăng ký hoạt động BHĐC SĐBS lần 2 07/09/2020
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC- Sửa đổi bổ sung lần 1 14/05/2020
3 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp 19/11/2019
4 20200908 Giấy chứng nhận sửa đổi bổ sung lần 02
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210818 Quy tắc hoạt động SĐBS lần 04 18/08/2021
2 20200907 Quy tắc hoạt động SĐBS lần 02 07/09/2020
3 Quy tắc hoạt động - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 28/05/2020
4 Quy tắc hoạt động - sửa đổi bổ sung lần 1 14/05/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Kế hoạch trả thưởng - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp 19/11/2019
2 Kế hoạch trả thưởng - Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận 14/05/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210818 Chương trình đào tạo cơ bản 18/08/2021
2 20200907 Chương trình đào tạo cơ bản SĐBS lần 02 07/09/2020
3 Chương trình đào tạo cơ bản - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 19/11/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210818 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp SĐBS lần 04 18/08/2021
2 20200907 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp SĐBS lần 2 07/09/2020
3 Hợp đồng tham gia BHĐC - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp 19/11/2019
4 Hợp đồng tham gia BHĐC- Sửa đổi bổ sung lần 1 14/05/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210920 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 20/09/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 18 tháng 8 năm 2021 18/08/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 20 tháng 5 năm 2021 20/05/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2021 15/04/2021
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 10 tháng 3 năm 2021 10/03/2021
6 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 27 tháng 10 năm 2020 27/10/2020
7 20200709 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 07/09/2020
8 20200722 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp sửa đổi lần 02 22/07/2020
9 Danh mục hàng hóa - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 19/11/2019
10 Thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa -Lần 1