Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam
Địa chỉ Lô c16/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210609 GCN sửa đổi bổ sung lần 02 sau gia hạn 09/06/2021
2 20200116 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (SĐBS lần 01 - sau gia hạn) 16/01/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210609 Quy tắc hoạt động SĐBS lần 02 sau gia hạn 09/06/2021
2 20200116 Quy tắc hoạt động (SĐBS lần 1 - Sau gia hạn) 16/01/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20200116 Kế hoạch trả thưởng (SĐBS lần 1 - sau gia hạn) 16/01/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210609 Chương trình đào tạo cơ bản SĐBS lần 02 sau gia hạn 09/06/2021
2 20210609 Chương trình đào tạo cơ bản SĐBS lần 02 sau gia hạn 09/06/2021
3 20200116 Chương trình đào tạo cơ bản (SDBS lần 1 - sau Gia hạn) 16/01/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210609 Mẫu Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp SĐBS lần 02 sau gia hạn 09/06/2021
2 20190318 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp (SĐBS lần 10 - Cập nhật Nghị định 40) 18/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2021 01/07/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 09 tháng 3 năm 2021 09/03/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 05 tháng 02 năm 2021 02/02/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 20 tháng 11 năm 2020 20/11/2020
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01 tháng 8 năm 2020 01/08/2020
6 20200618 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp (áp dụng từ ngày 18/6/2020) 18/06/2020