Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Elken International Việt Nam
Địa chỉ Số 117, đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20201007Giấy chứng nhận BHĐC-SĐBS lần 2 sau khi gia hạn 07/10/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 16/12/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20201007 Quy tắc hoạt động- kèm theo GCN SĐBS ngày 10 tháng 7 năm 2020 07/10/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 16/12/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 16/12/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20201007 Chương trình đào tạo cơ bản 07/10/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 16/12/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 15/04/2021
2 Hồ sơ cấp GCN 16/12/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 03/11/2021 13/10/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 19/6/2021 19/06/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 08 tháng 1 năm 2021 08/01/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 19 tháng 11 năm 2020 19/11/2020
5 Danh mục hàng hóa 20/06/2020