Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam
Địa chỉ Số 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210311 Giấy chứng nhận sửa đổi bổ sung lần 02 11/03/2021
2 20201229 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sđbs lần 01 29/12/2020
3 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 27/11/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210311 Quy tắc hoạt động sđbs lần 02 11/03/2021
2 Quy tắc hoạt động 27/11/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210311 Kế hoạch trả thưởng 11/03/2021
2 Kế hoạch trả thưởng 27/11/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Chương trình đào tạo cơ bản 27/11/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210311 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sđbs lần 01 11/03/2021
2 20201229 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sdbs lan 01 29/12/2020
3 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 27/11/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20211005 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 05/10/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 13 tháng 7 năm 2021 13/07/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 15 tháng 3 năm 2021 15/03/2021
4 Danh mục hàng hóa cấp 27/11/2020