Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Best World Việt Nam
Địa chỉ 152 + 150/4 Đường Võ Thị Sáu, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp - sửa đổi bổ sung 09.6.2021 09/06/2021
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp - sửa đổi bổ sung 31.3.2021 31/03/2021
3 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHDC - Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đáp ứng quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP 15/03/2019
4 Giấy chứng nhận BHĐC-Gia hạn lần 1 10/03/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Quy tắc hoạt động - Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đáp ứng quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP 15/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210331 Kế hoạch trả thưởng 31/03/2021
2 Kế hoạch trả thưởng - Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đáp ứng quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP 15/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Chương trình đào tạo cơ bản - Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đáp ứng quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP 15/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210331 Hợp đồng bán hàng đa cấp 31/03/2021
2 Hợp đồng tham gia BHĐC- sửa đổi khi gia hạn 10/03/2020
3 Hợp đồng tham gia BHĐC - Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đáp ứng quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP 15/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210715 DMHH Best World ap dung tu 01.8.2021 14/07/2021
2 20210520 DMHH Best World ap dung tu 09.6.2021 20/05/2021
3 20210422 DMHH Best World ap dung tu 01.5.2021 22/04/2021
4 20210322 DMHH Best World ap dung tu 01.4.2021 01/04/2021
5 20201201 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 01/12/2020
6 20200915 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 15/09/2020
7 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2019 - lần 2 20/12/2019
8 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2019 20/12/2019
9 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2019- lần 3 10/05/2019