Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế
Địa chỉ Số 95B, Khu Lao động Thịnh Hào, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận BHĐC-Gia hạn lần 1 11/02/2020
2 Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp -đáp ứng Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận BHĐC-Gia hạn lần 1 11/02/2020
2 Hồ sơ sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp- sửa đổi,bổ sung đáp ứng Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận lần 6 22/10/2018
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận BHĐC-Gia hạn lần 1 12/02/2020
2 Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp - đáp ứng Nghị định 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp- Đáp ứng NĐ 40/2018/NĐ-CP 14/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210715 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 14/07/2021
2 20210527 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 27/05/2021
3 20201212 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 12/12/2020
4 20201020 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 20/10/2020
5 12092020 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 12/09/2020
6 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 5 năm 2020 25/05/2020
7 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 3 năm 2020 01/03/2020
8 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 5 năm 2019 20/05/2019
9 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 11 năm 2018 03/01/2019