Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa

10/08/2021 - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa

      Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 190/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế. Vừa qua, Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.
      Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa như sau:
      1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM QUỐC TẾ MƯA
      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312820551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 6 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 11 năm 2020.
      Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Văn phòng CTM số 299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
      - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 062/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp ngày 03 tháng 12 năm 2015; sửa đổi, bổ sung lần thứ 02 ngày 12 tháng 9 năm 2016, thu hồi ngày 26 tháng 3 năm 2019.
      2. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng bị thu hồi.
      3. Thông tin liên hệ: Nguyễn Thanh Phương- điện thoại: 0358963128.
      Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ       Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
     Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.
      Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
 

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Trang chủ Tin tức về BHĐC