Trang chủ Tin tức

Cập nhật trang thông tin điện tử về quản lý Quản lý người tham gia BHĐC

01/01/2019 - Danh sách này được cập nhật vào ngày 07 tháng 8 năm 2020.

STT

Doanh nghiệp

Trang thông tin điện tử

1

Công ty TNHH AMWAY Việt Nam

www.amway.com.vn

2

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

https://www.unicity.com

3

Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

http://www.tiens.com.vn

4

Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

http://vnl.com.vn

5

Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

http://www.flpvietnam.com.vn

6

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

https://www.nuskin.com/vi_VN

7

Công ty TNHH Elken International Việt Nam

https://www.elken.com

8

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

https://vn.myherbalife.com

9

Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)

http://www.perfect100.com.vn

10

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

http://totalswiss.vn

11

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt

http://hoangdat.net

12

Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

https://vn.siberianhealth.com/vn

13

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

http://newimageasia.vn/

14

Công ty TNHH Best World Việt Nam

 

15

Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời

www.sunrider.com.vn

16

Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

https://dlcvn.com.vn

17

Công ty TNHH Homeway Việt Nam

www.goodarch2u.com

18

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

http://www.myloi.com.vn

19

Công ty TNHH Gcoop Việt Nam

www.vn.gcoop.com

20

Công ty TNHH Seacret

http://seacret-vietnam.vn

21

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

http://www.oriflame.vn

 
Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Trang chủ Tin tức về BHĐC