Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

06/01/2023 - Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SIBERIAN HEALTH QUỐC TẾ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106088300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 13 tháng 04 năm 2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH-N01 Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật:

- FATEEVA IULIIA – Quốc tịch: Nga; Chức vụ: Giám đốc

- BOZHKO LEONID – Quốc tịch: Nga; Chức vụ: Phó Giám đốc

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 025/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2015; được gia hạn lần thứ 01 ngày 11 tháng 02 năm 2020, sửa đổi bổ sung lần thứ 02 ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 025/QLCT-GCN bị thu hồi theo Quyết định số 226/QĐ-CT ngày 14 tháng 10 năm 2022.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: từ ngày 14 tháng 10 năm 2022.

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Nguyễn Thị Ánh Hồng 

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế

Điện thoại: 0982.558.0781. Email: hong.nguyen@sibval.com

4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Phụ lục kèm theo

Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhanh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin địa tử của doanh nghiệp; chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Trang chủ Tin tức về BHĐC