Trang chủ Tin tức

Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương tổ chức đợt I tại Tp. Hà Nội (Tháng 8 năm 2023)

20/09/2023 - Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương tổ chức đợt I tại Tp. Hà Nội (Tháng 8 năm 2023)

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo).

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn Phòng, UBCTQG
Trang chủ Tin tức về BHĐC