Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam
Địa chỉ Tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đao Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính/Chi nhánh/VP đại diện/Địa điểm kinh doanh
Thứ tự Tên chi nhánh Tình trạng