Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam
Địa chỉ Số 19 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính/Chi nhánh/VP đại diện/Địa điểm kinh doanh
Thứ tự Tên chi nhánh Tình trạng
1 Trụ sở chính Đang hoạt động
Thông tin người đứng đầu
2 Chi nhánh tại Hà Nội Đang hoạt động
Thông tin người đứng đầu
3 UNICITY MARKETING IỆT NAM Đang hoạt động
Thông tin người đứng đầu