Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam
Địa chỉ số 89 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20230314 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC SĐBS lần 02 14/03/2023
2 GCN Đăng ký hoạt động BHĐC - SĐBS lần 01 sau gia hạn 14/10/2020
3 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
4 20230314 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC SĐBS lần 02
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20230314 Quy tắc hoạt động 14/03/2023
2 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20230314 Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp 14/03/2023
2 Hồ sơ cấp GCN 09/02/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20221107 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 07/11/2022 07/11/2022
2 Danh mục hàng hóa theo phương thưc đa cấp áp dung từ 21 tháng 3 năm 2022 21/03/2022
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 26 tháng 8 năm 2021 26/08/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 10 tháng 8 năm 2020 10/08/2020
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 16/07/2019