Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi
Địa chỉ 345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 01/12/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa áp dụng từ 01 tháng 4 năm 2022 28/03/2022
2 Danh mục hàng hóa áp dụng từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 25/12/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 08/7/2021 30/06/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 08 tháng 3 năm 2021 08/03/2021
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 05 tháng 02 năm 2021 05/02/2021
6 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01 tháng 11 năm 2020 01/11/2020
7 20200717 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 17/07/2020
8 201911 danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 01/12/2019
9 201908 16 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 16/08/2019