Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam
Địa chỉ Số 19 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sđbs lần 04 27/01/2022
2 20210507 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sđbs lần 03-sau gia hạn 07/05/2021
3 20210204 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp SĐBS lần 02 sau gia hạn 05/02/2021
4 20201014 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sửa đổi bổ sung lần thứ 01 - sau gia hạn 14/10/2020
5 Hồ sơ gia hạn GCN 20/12/2019
6 Hồ sơ SĐBS lần 14 16/09/2019
7 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 13/03/2019
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ SDDBS lần 14 16/09/2019
2 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 13/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210507 Kế hoạch trả thưởng sđbs lần 03 - sau gia hạn 07/05/2021
2 20210204 Ke hoach tra thuong SDBS lan 02 sau gia han 04/02/2021
3 20201014 Kế hoạch trả thưởng - SĐBS lần 01 sau gia hạn 14/10/2020
4 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 13/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 28/05/2020
2 Hồ sơ SĐBS lần 15 16/09/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 13/03/2019
2 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu năm 2014
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01/06/2022 01/06/2022
2 Danh mục hàng hóa theo phương thức đa cấp áp dụng từ 27 tháng 4 năm 2022 27/04/2022
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 28 tháng 10 năm 2021 28/10/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 12 tháng 8 năm 2021 12/08/2021
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 09 tháng 07 năm 2021 09/07/2021
6 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 05 tháng 02 năm 2021 05/02/2021
7 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 16 tháng 12 năm 2020 16/12/2020
8 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần thứ 20- từ 05 tháng 11 năm 2020 05/11/2020
9 20200924 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp bổ sung lần thứ 19 24/09/2020
10 20200814 Danh mục hàng hóa sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 14/08/2020
11 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần 15
12 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần 17
13 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần 13
14 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần 14
15 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần 16