Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH MTV thương mại Mỹ Lợi.

31/03/2022 - Thông báo về việc thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH MTV thương mại Mỹ Lợi.

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH MTV thương mại Mỹ Lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hồ sơ thông báo đã được Cục CT&BVNTD cập nhật vào cơ sở dữ liệu của từng doanh nghiệp trên website của Cục: www.vcca.gov.vn.

Cục CT&BVNTD xin thông báo để các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và theo dõi.

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Trang chủ Tin tức về BHĐC