Trang chủ Tin tức

Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt VIII tại Tp. Hà Nội (Tháng 8 năm 2022)

24/08/2022 - Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt VIII tại Tp. Hà Nội (Tháng 8 năm 2022)

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt VIII tại Tp.Hà Nội (chi tiết kèm theo).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn Phòng
Trang chủ Tin tức về BHĐC